Alman Sosyalist Gençler

çocuk ve gençlerin biraraya gelerek oluşturduğu bir birliktir

Alman Sosyalist Gençler Birliği - Falken`ler çocuk ve gençlerin biraraya gelerek oluşturduğu bir birliktir. Biz semtlerde grup çalışması yapıyor, kamplar düzenliyor ve tatillerde boş zamanların değerlendirilmesi, uluslararası karşılaşmalar, şenlikler, politik seminerler ve eğlemler düzenliyoruz.

Gençler ve çocuklar bizimle tatil yapıp boş zamanlarını değerlendirir, başkalarıyla birlikte politikayla ilgilenirler. Polika bizim ilgi ve ihtiyaçlarmızla alâkalı olduğundan hepimizi yakından ilgilendirir. Biz Falken`ler basımıza kâhya kesinilmesine, toleranssızlığa ve insan onuruna karşı parola ve politikalara karşı koyuyoruz. Biz daha çok demokrasi, sosyal adalet, şans eşitliği ve var olan toplumun temel diğişiminden yanayız. Dernek olarak 100 yıllık tahimizde edindiğimiz deneyimle haklarımızın ancak kendi ellerimizle korunabilecegini öğrendik.

Kafamızda canlandırdıgımız gelecekte haksızlığın ve baskının olmadığı, her insanın arkadaş olduğu ve hoşnut yaşadıgı ütopik bir toplum. Böyle bir topluma bir Sosyalizm diyoruz.

Alman Sosyalist Gençler Birliği - Falken`ler

Sozialistische Jugend Deutschlands Die-Falken

Fotos

Zugehörige Galerien:
Global village 2006
Pfingstcamp 2006